‘De rondfietser vertelt’

 Special edition van ‘Kuieren over Ampsen’

Op zaterdagmiddag 3 juni organiseert BEO i.s.m. Brasserie de Mölle een onderhoudende fietstocht door het verleden van Exel en omstreken. De rondfietser is bekend vanuit het BEO-nieuws en begeleidt ons die middag op een rondje rondom Ampsen/Exel. Tijdens de fietstocht van ongeveer 25/30 kilometer vertelt hij ons verhalen bij een 6 tal bijzondere plekken/bouwwerken uit de geschiedenis van Exel, Ampsen en Verwolde.De start is om 13.30 bij Brasserie de Mölle met een kop koffie/thee, waar we rond 16.30 uur terug zijn voor een borrel. Onderweg wordt je op een mooie plek, nog een kop koffie/thee aangeboden. Kosten voor deelname zijn € 10,- en dat is inclusief de consumpties. Aansluitend is het mogelijk om deel te nemen aan het z.g.n. rondfietser diner voor € 17,50. Opgave kan via de mail bij: peter@petique.nl  onder vermelding van aantal personen en of je deelneemt aan het diner.

Kijk verder ook op facebook: “Kuieren over Ampsen”

 

AEV gaat komend weekend weer de buhne op.

Toneelvereniging AEV staat op 31 maart en 1 april op de planken in De Mölle met “Pak de koffer maar weer uit schat”. In dit blijspel wil Robertus van der Heyde een leuk weekend hebben met zijn vriendin Corina. Zijn plannen vallen echter volledig in het water als zijn vrouw op hun hotelkamer lijkt te zitten. Noodlot dwingt hen om toch in het hotel te blijven maar in een andere kamer en onder een andere naam. Een bekvechtende ober en kok, de drie gezusters Verhoeve die totaal niet op elkaar lijken en een dubbelganger van Robertus helpen ook niet echt mee. Of kan hij ze juist goed gebruiken? En wat doet zijn vrouw nou eigenlijk in het hotel?
Pauze met verloting en een hapje tussen het eerste en tweede bedrijf.

 

BEO NIEUWS nu ook digitaal

Beoniueuws frontpaginaExel. De redactie van BEO Nieuws heeft in de 2e helft van vorig jaar een enquête gehouden over die tot doel had te meten in hoeverre het boekje nog voldoet aan de verwachtingen die de leden van de belangenvereniging er aan stellen. Een van de uitkomsten was dat men de papieren versie toch niet zou willen missen maar een deel van de geënquêteerden wilden toch ook wel graag het boekje digitaal zien. Hieraan komt de redactie nu tegemoet door BEO Nieuws ook op het BEO deel van Exelplaza te plaatsen.

De maart 2017 editie kan hier worden bekeken of gedownload

Verslag bijeenkomst Clusterlocatie Exel 30 november beschikbaar

Op 30 november jl. is er weer een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente voor de omwonenden van de Clusterlocatie Exel. Voor meer informatie hierover klik hier

Hulpwijzerlochem.nl helpt inwoners op weg

Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Lochem wil inwoners helpen bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, jeugd, werk en wonen. Ook wil zij mogelijkheden bieden om actief mee te kunnen doen in de Lochemse samenleving. Op initiatief van de gemeente en Stichting Welzijn Lochem is hiervoor een digitaal informatieloket gemaakt: Hulpwijzerlochem.nl.

Hulpwijzerlochem.nl is er voor iedereen! Dit digitaal sociaal loket geeft inwoners snel en simpel informatie en advies over allerlei onderwerpen, zoals: mantelzorg, vrijwilligerswerk, geldzaken, huishouden, werk, vervoer, zorg en gezondheid. Naast deze informatie staan op hulpwijzerlochem.nl adressen van (vrijwilligers)- organisaties die van dienst kunnen zijn bij een (hulp-)vraag. Ook kunnen inwoners, die op zoek zijn naar gezelligheid of actief mee willen doen, snel zien welke activiteiten er worden georganiseerd.

Hulp zoeken én aanbieden
Inwoners kunnen via hulpwijzerlochem.nl ook zelf hulp aanbieden. Daarvoor is er een samenwerking met BUUV. Op deze digitale marktplaats worden diensten aangeboden en kunnen ook diensten gevraagd worden. Zo is Hulpwijzerlochem.nl meer dan alleen een digitaal informatieloket.

Samen houden we Hulpwijzerlochem.nl actueel
Kijk op Hulpwijzerlochem.nl voor adressen, tips en informatie over zorg, jeugd, werk, wonen en actief meedoen in de Lochemse samenleving. Wanneer er informatie ontbreekt worden bezoekers van harte uitgenodigd om dit te laten weten. Alleen samen kunnen we hulpwijzer.nl echt een hulpwijzer laten zijn.hulpwijzer-lochem-2hulpwijzer-lochem-1

8e Exel rit op zondag 25 september

Exelrit 2016

Exelse gemeenschap koopt de Exelse Molen

07 06 19 Exelse Molen vanaf silo3

De Exelse gemeenschap koopt de Exelse Molen met alle voorzieningen. Met het te koop zetten, door Rikus en Marian, van de horecaonderneming en het bedrijfspand aan de Oude Lochemseweg, ontstond voor de Exelse gemeenschap een risicovolle situatie. Het zou zomaar verkocht kunnen worden aan een onbekende, waarmee het voortbestaan van de gemeenschapsvoorzieningen en dorpskroeg in Exel niet gegarandeerd zou zijn. Om die reden heeft een groep bewoners/ondernemers uit Exel en omstreken het voortouw genomen om een poging te wagen de voorzieningen veilig te stellen, door zelf het eigendom te verwerven. Dat laatste is inmiddels gelukt!

Er is een B.V. (De Mölle B.V.) opgericht die eigenaar is geworden van de grond en de gebouwen. Voor het uitbaten wordt nu naarstig naar een oplossing gezocht. Er is een plan opgesteld hoe het bedrijf de eerste 2 jaar zou moeten draaien (ondernemingsplan). Het eerste jaar zal een overgangsjaar zijn, waarin alle plannen voor de verdere toekomst worden uitgewerkt en in gang gezet, zodat er een bloeiende horeca- en gemeenschapsvoorziening gaat ontstaan. De financiering wordt geregeld middels ‘crowdfunding’, door het uitgeven van certificaten. De groep initiatiefnemers die nu de kar trekt, heeft zelf geen persoonlijk belang bij de deelname, niet anders dan dezelfde rechten en voordelen als alle andere aandeelhouders (een bescheiden dividend en zeggenschap in de B.V.). Er zal ook geen mogelijkheid zijn dat iemand een meerderheidsbelang verwerft.

De financiering van de koop is in de afgelopen weken tot stand gekomen. Hiervoor zijn binnen de Exelse gemeenschap een flink aantal aandeelhouders gevonden en een substantieel deel van de koopsom is tijdelijk gefinancierd. Dit deel van de financiering moet echter zo spoedig mogelijk worden ingevuld met de uitgifte van certificaten. Het wordt belangrijk gevonden, dat zoveel mogelijk mensen uit Exel en omstreken kunnen meedoen. Het uitgeven van certificaten kan, nu de koop rond is, openbaar in gang gezet worden. Er komt z.s.m. een brochure met de voorwaarden en het ondernemingsplan zodat de aspirant certificaathouders zich kunnen inlezen. De initiatiefgroep hoopt dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen, zodat ‘De Mölle’ echt van de Exelse gemeenschap wordt en blijft.

Op korte termijn wordt er gezocht naar een uitbater, iemand met horecaervaring en die zich betrokken voelt met de Exelse gemeenschap en het helemaal ziet zitten  om deze unieke uitdaging aan te gaan. De zaak blijft gewoon toegankelijk en de verenigingsactiviteiten kunnen doorgang blijven vinden..

De initiatiefnemers van De Mölle BV bestaan uit Ruud van Noord, Romke de Vries, Peter Noordanus, Henri van Heeckeren, Appie Kleine Haar, Derk Hilhorst en Jos te Bulte.

BEO ondersteunt het inrichten van buurtpreventie WhatsApp

pol

 In verschillende buurten van het BEO gebied zijn al WhatsApp groepen actief, welke deels een buurtpreventie doel hebben.
Na een gesprek tussen het BEO bestuur en de wijkagent is duidelijk geworden dat, wil je echt succesvol zijn, je een bepaalde structuur moet bouwen en met elkaar een vaste discipline moet afspreken. Dit betekent dat deelnemers de spelregels (SAAR-methode)  moeten kennen en er een onderlinge samenhang tussen buurten/gebieden moet zijn. SAAR staat voor Signaleren, Alarmeren (112 bellen), Appen en Reageren

Een Buurtpreventie WhatsApp groep is geen ‘fun’-groep maar is alleen bedoeld voor het doorgeven van preventie info aan buurtbewoners, om zo meer ogen te hebben die uitkijken naar de gesignaleerde verdachte situatie of criminele activiteit. De waarnemer moet altijd eerst 112 bellen, om de politie te activeren en vervolgens de buurtgroep Appen om uit te kijken naar aanvullende informatie, signalement, en waar de vermoedelijke daders zich bewegen. Op die manier kan de politie snel ter plaatste zijn.

Het BEO bestuur is voornemens om deze structuur éénmalig te organiseren, globaal volgens de BEO-buurten structuur. Verder willen we de informatie verspreiden, zodat buurten zelf,  al dan niet naar behoefte, hun WhatsApp groep kunnen inrichten. Mocht er in een buurt al een groep zijn, dan kan deze zo aansluiten bij de bestaande coördinatiestructuur. Via de wijkagent kunnen dan bordjes worden geregeld die het preventie gebied markeren.

Op 14 september organiseert het BEO bestuur in het dorpshuis een informatiebijeenkomst voor coördinatoren en belangstellenden over de WhatsApp groepen in het BEO-gebied. Uitnodiging volgt. Wil je niet stilzitten en alvast wat inrichten in je buurt, dan kan dat uiteraard, lees je in op www.wabp.nl of ga even te rade bij een andere buurt collega of iemand van het BEO-bestuur.

Laat je zien op het Fonkelfestival!

p1 logo Fonkelfestival

Op zaterdag 17 september vindt van 16.00 tot 21.00 uur het Fonkelfestival in Harfsen plaats. Dit festival draait volledig om het inwonerinitiatief. Het festival wordt georganiseerd door een groep inwoners (zelf ook betrokken bij diverse inwonersinitiatieven) uit de gemeente Lochem, in samenwerking met de gemeente.  Wil je jouw initiatief ook laten zien? Dat kan!

Daarom Fonkelfestival!

Op het Fonkelfestival  kun je bekendheid geven aan je initiatief en kun je kennis, tips en connecties met elkaar delen. Omdat er meer mensen rondlopen met ideeën die bijdragen aan de samenleving. Want waarom zouden we allemaal het wiel opnieuw uitvinden als er al zoveel mensen zijn die je verder kunnen helpen? Ieder idee begint met een klein vonkje. En al die kleine vonkjes leiden tot schitterende inwonersinitiatieven. Wat is er allemaal te doen?

Bas Mennink van Gave Dingen Doen is van de partij op 17 september. Er is een Talkshow over inwonersinitiatieven (Lochem fonkelt door), een Durf-te-vragen-sessie, cabaret én optredens van Joris Linssen en Caramba. En natuurlijk is er veel ruimte voor inspiratie vanuit de bestaande inwonersinitiatieven. Kijk op www.fonkelfestival.nl voor het programma.

Ideeënwand op het festival

De gemeente zit boordevol initiatieven, teveel om allemaal dit jaar in een stand te presenteren. Daarom willen we het complete aanbod graag tonen op de ideeënwand. Op die manier hopen we dat alle inwonersinitiatieven aanstekelijk werken en anderen kunnen inspireren.

Jouw initiatief

Stuur je initiatief ook in. De organisatie ontvangt dan graag een omschrijving, poster, foto’s en andere beschikbare informatie van je. Dit wordt dan op de initiatievenwand geplaatst. En je mag het natuurlijk ook zelf ophangen op 17 september. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

De informatie kan gestuurd worden naar info@fonkelfestival.nl of gebracht bij het kantoor van De Campagnefabriek, Nieuwstad 15 in Lochem (ma t/m do, 25 juli t/m 7 aug met vakantie).

Kuieren over Ampsen krijgt een vervolg

Dze zomer organiseert de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) een viertal bijzondere wandelingen onder de naam “Kuieren over Ampsen”. Afgelopen april is een try-out zeer succesvol verlopen en hebben 26 deelnemers een bijzondere middag beleefd. Op basis van dit succes is besloten de wandeling voor een breder publiek te herhalen. De data voor deze wandelingen zijn: 29 juni, 15 juli. 3 en 12 augustus.

Kuieren over Ampsen is een begeleide cultuurhistorische wandeling vanuit Exel door de mooie natuur van landgoed Ampsen. Dit middag vullende evenement begint en eindigt in het dorpshuis van Exel, in de Exelse Molen. Tijdens deze verrassende wandeling word je aan de hand van boeiende anekdotes meegenomen langs bekende en onbekende paden in dit prachtige gebied. Aan het woord zijn twee deskundigen die u meenemen naar gebeurtenissen door de eeuwen heen en naar plekken waarop de geschiedenis z’n stempel heeft gedrukt. Uiteraard is er veel aandacht voor de natuur en de landschappelijke aspecten van het gebied. Op een prachtige plek midden op de heide stoppen we voor een goed glas streekwijn of een Exels streekbiertje. U kunt er voor kiezen om bij terugkomst, na de afscheidsborrel aan te schuiven bij het zogenaamde Ampsens diner, een 3 gangen streekmenu met een knipoog naar Exel en omgeving.

De organisatie is in handen van Henk Keppels en Peter Noordanus van de BEO in samenwerking met CR de Exelse Molen. Henk geboren en getogen in Exel is goed bekend met de historie van Exel en omstreken. Peter woont midden in de bossen van Ampsen en is medeauteur van het boekje “Landgoed Ampsen verleden en heden van een landgoed in particulier eigendom”. Het geheel start om 13.30 uur met een kleine inleiding. De wandeling is ongeveer 7 kilometer en neemt inclusief alle stops zo’n 2 ½ uur tot 3 uur in beslag. De borrel eindigt tussen 17.00 en 17.30, waarna aangeschoven kan worden aan het diner. Het geheel wordt omlijst met bijzonder beeldmateriaal.

Arrangementprijs: Kuieren over Ampsen inclusief koffie/thee bij ontvangst en twee consumpties is € 12,50 en met het driegangen menu erbij € 30,-

Deelname is voor iedereen die in staat is om in een rustig tempo de afstand te kuieren maar is minder geschikt voor wandelwagens e.d. Voor kinderen in de lagere schoolleeftijd is de deelname half geld. Denk aan sportieve kleding en wandelschoenen en hou het weer in de gaten. Het evenement gaat door bij minimaal 10 deelnemers en het maximum is 20. Aanmelden tot twee dagen van te voren via mail bij peter@petique.nl of telefonisch 06 29007370