Geslaagde BEO familiedag

Op 10 juni jl. was er weer een BEO Familiedag. Uit bijgaande foto’s blijkt dat het een groot succes was bij kinderboerderij Strubbert in Laren. Exel herbergt een aantal nieuwe Rembrands.

 IMG-20170611-WA0066 IMG-20170611-WA0064 IMG-20170611-WA0059 IMG-20170611-WA0058 IMG-20170611-WA0028 IMG-20170611-WA0004 IMG-20170611-WA0002

BEO houdt algemene Ledenvergadering

Op woensdag 18 mei a.s. houdt BEO haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur nodigt de leden van de vereniging van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Het bestuur geeft dan een toelichting op de activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Wanneer u daar als lid opmerkingen of vragen bij heeft, dan kunt u dit laten weten tijdens de vergadering.

Vanaf 20:00 uur zal de bijgesloten agenda worden afgewerkt. Na de pauze zal Tim Grit de aanwezigen meenemen in de wereld van de bosbouw. Tim is sinds 2 jaar beheerder van landgoed Ampsen.
Daarbij zal hij duidelijk maken hoe belangrijk die bosbouw voor Ampsen is, maar ook vertellen over andere aspecten van het beheer van het landgoed.
Genoeg reden dus voor alle leden om naar het Dorpshuis te komen op donderdag 18 mei.
Hieronder kunt u de diverse vergaderstukken downloaden.

Uitnodiging jaarvergadering 18 mei 2017

Agenda jaarvergadering 18 mei 2017

Extra agendapunt jaarvergadering 18 mei 2017

Concept notulen ALV 2016

Jaarverslag 2016/2017

‘De rondfietser vertelt’

 Special edition van ‘Kuieren over Ampsen’

Op zaterdagmiddag 3 juni organiseert BEO i.s.m. Brasserie de Mölle een onderhoudende fietstocht door het verleden van Exel en omstreken. De rondfietser is bekend vanuit het BEO-nieuws en begeleidt ons die middag op een rondje rondom Ampsen/Exel. Tijdens de fietstocht van ongeveer 25/30 kilometer vertelt hij ons verhalen bij een 6 tal bijzondere plekken/bouwwerken uit de geschiedenis van Exel, Ampsen en Verwolde.De start is om 13.30 bij Brasserie de Mölle met een kop koffie/thee, waar we rond 16.30 uur terug zijn voor een borrel. Onderweg wordt je op een mooie plek, nog een kop koffie/thee aangeboden. Kosten voor deelname zijn € 10,- en dat is inclusief de consumpties. Aansluitend is het mogelijk om deel te nemen aan het z.g.n. rondfietser diner voor € 17,50. Opgave kan via de mail bij: peter@petique.nl  onder vermelding van aantal personen en of je deelneemt aan het diner.

Kijk verder ook op facebook: “Kuieren over Ampsen”

AEV gaat komend weekend weer de buhne op.

Toneelvereniging AEV staat op 31 maart en 1 april op de planken in De Mölle met “Pak de koffer maar weer uit schat”. In dit blijspel wil Robertus van der Heyde een leuk weekend hebben met zijn vriendin Corina. Zijn plannen vallen echter volledig in het water als zijn vrouw op hun hotelkamer lijkt te zitten. Noodlot dwingt hen om toch in het hotel te blijven maar in een andere kamer en onder een andere naam. Een bekvechtende ober en kok, de drie gezusters Verhoeve die totaal niet op elkaar lijken en een dubbelganger van Robertus helpen ook niet echt mee. Of kan hij ze juist goed gebruiken? En wat doet zijn vrouw nou eigenlijk in het hotel?
Pauze met verloting en een hapje tussen het eerste en tweede bedrijf.

 

BEO NIEUWS nu ook digitaal

Beoniueuws frontpaginaExel. De redactie van BEO Nieuws heeft in de 2e helft van vorig jaar een enquête gehouden over die tot doel had te meten in hoeverre het boekje nog voldoet aan de verwachtingen die de leden van de belangenvereniging er aan stellen. Een van de uitkomsten was dat men de papieren versie toch niet zou willen missen maar een deel van de geënquêteerden wilden toch ook wel graag het boekje digitaal zien. Hieraan komt de redactie nu tegemoet door BEO Nieuws ook op het BEO deel van Exelplaza te plaatsen.

De maart 2017 editie kan hier worden bekeken of gedownload

Verslag bijeenkomst Clusterlocatie Exel 30 november beschikbaar

Op 30 november jl. is er weer een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente voor de omwonenden van de Clusterlocatie Exel. Voor meer informatie hierover klik hier

Hulpwijzerlochem.nl helpt inwoners op weg

Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Lochem wil inwoners helpen bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, jeugd, werk en wonen. Ook wil zij mogelijkheden bieden om actief mee te kunnen doen in de Lochemse samenleving. Op initiatief van de gemeente en Stichting Welzijn Lochem is hiervoor een digitaal informatieloket gemaakt: Hulpwijzerlochem.nl.

Hulpwijzerlochem.nl is er voor iedereen! Dit digitaal sociaal loket geeft inwoners snel en simpel informatie en advies over allerlei onderwerpen, zoals: mantelzorg, vrijwilligerswerk, geldzaken, huishouden, werk, vervoer, zorg en gezondheid. Naast deze informatie staan op hulpwijzerlochem.nl adressen van (vrijwilligers)- organisaties die van dienst kunnen zijn bij een (hulp-)vraag. Ook kunnen inwoners, die op zoek zijn naar gezelligheid of actief mee willen doen, snel zien welke activiteiten er worden georganiseerd.

Hulp zoeken én aanbieden
Inwoners kunnen via hulpwijzerlochem.nl ook zelf hulp aanbieden. Daarvoor is er een samenwerking met BUUV. Op deze digitale marktplaats worden diensten aangeboden en kunnen ook diensten gevraagd worden. Zo is Hulpwijzerlochem.nl meer dan alleen een digitaal informatieloket.

Samen houden we Hulpwijzerlochem.nl actueel
Kijk op Hulpwijzerlochem.nl voor adressen, tips en informatie over zorg, jeugd, werk, wonen en actief meedoen in de Lochemse samenleving. Wanneer er informatie ontbreekt worden bezoekers van harte uitgenodigd om dit te laten weten. Alleen samen kunnen we hulpwijzer.nl echt een hulpwijzer laten zijn.hulpwijzer-lochem-2hulpwijzer-lochem-1

8e Exel rit op zondag 25 september

Exelrit 2016

Exelse gemeenschap koopt de Exelse Molen

07 06 19 Exelse Molen vanaf silo3

De Exelse gemeenschap koopt de Exelse Molen met alle voorzieningen. Met het te koop zetten, door Rikus en Marian, van de horecaonderneming en het bedrijfspand aan de Oude Lochemseweg, ontstond voor de Exelse gemeenschap een risicovolle situatie. Het zou zomaar verkocht kunnen worden aan een onbekende, waarmee het voortbestaan van de gemeenschapsvoorzieningen en dorpskroeg in Exel niet gegarandeerd zou zijn. Om die reden heeft een groep bewoners/ondernemers uit Exel en omstreken het voortouw genomen om een poging te wagen de voorzieningen veilig te stellen, door zelf het eigendom te verwerven. Dat laatste is inmiddels gelukt!

Er is een B.V. (De Mölle B.V.) opgericht die eigenaar is geworden van de grond en de gebouwen. Voor het uitbaten wordt nu naarstig naar een oplossing gezocht. Er is een plan opgesteld hoe het bedrijf de eerste 2 jaar zou moeten draaien (ondernemingsplan). Het eerste jaar zal een overgangsjaar zijn, waarin alle plannen voor de verdere toekomst worden uitgewerkt en in gang gezet, zodat er een bloeiende horeca- en gemeenschapsvoorziening gaat ontstaan. De financiering wordt geregeld middels ‘crowdfunding’, door het uitgeven van certificaten. De groep initiatiefnemers die nu de kar trekt, heeft zelf geen persoonlijk belang bij de deelname, niet anders dan dezelfde rechten en voordelen als alle andere aandeelhouders (een bescheiden dividend en zeggenschap in de B.V.). Er zal ook geen mogelijkheid zijn dat iemand een meerderheidsbelang verwerft.

De financiering van de koop is in de afgelopen weken tot stand gekomen. Hiervoor zijn binnen de Exelse gemeenschap een flink aantal aandeelhouders gevonden en een substantieel deel van de koopsom is tijdelijk gefinancierd. Dit deel van de financiering moet echter zo spoedig mogelijk worden ingevuld met de uitgifte van certificaten. Het wordt belangrijk gevonden, dat zoveel mogelijk mensen uit Exel en omstreken kunnen meedoen. Het uitgeven van certificaten kan, nu de koop rond is, openbaar in gang gezet worden. Er komt z.s.m. een brochure met de voorwaarden en het ondernemingsplan zodat de aspirant certificaathouders zich kunnen inlezen. De initiatiefgroep hoopt dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen, zodat ‘De Mölle’ echt van de Exelse gemeenschap wordt en blijft.

Op korte termijn wordt er gezocht naar een uitbater, iemand met horecaervaring en die zich betrokken voelt met de Exelse gemeenschap en het helemaal ziet zitten  om deze unieke uitdaging aan te gaan. De zaak blijft gewoon toegankelijk en de verenigingsactiviteiten kunnen doorgang blijven vinden..

De initiatiefnemers van De Mölle BV bestaan uit Ruud van Noord, Romke de Vries, Peter Noordanus, Henri van Heeckeren, Appie Kleine Haar, Derk Hilhorst en Jos te Bulte.

BEO ondersteunt het inrichten van buurtpreventie WhatsApp

pol

 In verschillende buurten van het BEO gebied zijn al WhatsApp groepen actief, welke deels een buurtpreventie doel hebben.
Na een gesprek tussen het BEO bestuur en de wijkagent is duidelijk geworden dat, wil je echt succesvol zijn, je een bepaalde structuur moet bouwen en met elkaar een vaste discipline moet afspreken. Dit betekent dat deelnemers de spelregels (SAAR-methode)  moeten kennen en er een onderlinge samenhang tussen buurten/gebieden moet zijn. SAAR staat voor Signaleren, Alarmeren (112 bellen), Appen en Reageren

Een Buurtpreventie WhatsApp groep is geen ‘fun’-groep maar is alleen bedoeld voor het doorgeven van preventie info aan buurtbewoners, om zo meer ogen te hebben die uitkijken naar de gesignaleerde verdachte situatie of criminele activiteit. De waarnemer moet altijd eerst 112 bellen, om de politie te activeren en vervolgens de buurtgroep Appen om uit te kijken naar aanvullende informatie, signalement, en waar de vermoedelijke daders zich bewegen. Op die manier kan de politie snel ter plaatste zijn.

Het BEO bestuur is voornemens om deze structuur éénmalig te organiseren, globaal volgens de BEO-buurten structuur. Verder willen we de informatie verspreiden, zodat buurten zelf,  al dan niet naar behoefte, hun WhatsApp groep kunnen inrichten. Mocht er in een buurt al een groep zijn, dan kan deze zo aansluiten bij de bestaande coördinatiestructuur. Via de wijkagent kunnen dan bordjes worden geregeld die het preventie gebied markeren.

Op 14 september organiseert het BEO bestuur in het dorpshuis een informatiebijeenkomst voor coördinatoren en belangstellenden over de WhatsApp groepen in het BEO-gebied. Uitnodiging volgt. Wil je niet stilzitten en alvast wat inrichten in je buurt, dan kan dat uiteraard, lees je in op www.wabp.nl of ga even te rade bij een andere buurt collega of iemand van het BEO-bestuur.